Haptonomie

Haptonomie gaat over voelen. Er zijn verschillende manieren van voelen. Je kunt met je lichaam voelen door bijvoorbeeld aan te raken. Zo kun je voelen dat een voorwerp hard of zacht voelt, warm of koud, wat voor vorm het heeft etc. Daarnaast valt er nog veel meer te voelen op een manier die we vaak niet zo goed kunnen uitleggen en verwoorden. We kunnen voelen of iets goed of slecht voelt. We kunnen boosheid, angst, verdriet en blijdschap voelen. Ook dit is een vorm van (aan)raken. Denk maar een aan de uitdrukkingen: “Dat raakt aan…” en “Dat heeft mij geraakt”. Om goed voor onszelf te kunnen zorgen is het van belang dat we ons denken en handelen vanuit dit voelen kunnen laten bepalen en kiezen voor het goede. Hiervoor is het nodig dat je goed in contact bent met je eigen lichaam en je gevoelens.

Haptotherapie

Haptotherapie is gebaseerd op alle belangrijke inzichten van de haptonomie. Het is een persoonsgerichte therapie waarbij mensen geholpen worden zich (weer) te openen voor hun gevoelsleven en dat van anderen, meer in contact te zijn met zijn eigen lichaam en gevoelens. Hij kan dan zijn denken en handelen hierop aanpassen, waardoor er een betere balans ontstaat. Het is hiervoor nodig dat de therapeut zich verbindt met de cliënt. Dit kan in een aandachtig gesprek, maar vooral ook in de affectieve aanraking en in het contact.

Haptotherapie is er voor iedereen die niet goed in contact is met zijn eigen lichaam en gevoelens en/of moeite heeft het denken en handelen hierdoor te laten bepalen.

Voorbeelden van indicaties voor haptotherapie:  
 • Gestagneerde ontwikkeling. Bijvoorbeeld het gevoel ‘niet op je plek te zijn’, ‘niet lekker in je lijf te zitten’ of onvrede met een bestaande situatie en niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt (zingevingsvraagstukken).
 • Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens.
 • Moeite met het voelen van grenzen en/of het hanteren hiervan.
 • Overbelasting: stress, overspannenheid, burn-out, verlies van vertrouwen in eigen functioneren t.g.v. pijn, langdurige lichamelijke en/of geestelijke overbelasting.
 • Te weinig zelfvertrouwen en faalangst
 • Relationele problemen.
 • Problemen rondom intimiteit en nabijheid.
 • Rouwverwerking en acceptatieproblemen t.a.v. verandering, verlies of ziekte of handicap.
 • Verwerking van traumatische ervaringen
 • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoelens).
 • Angst